Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Anabilim Dalı: Ticaret Hukuku
Başkanı: Doç. Dr. Niyazi Kurnaz
Son Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2016, Perşembe