Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Anabilim Dalı: Ticaret Hukuku
Başkanı: Dr. Öğr.Üye. Esra Yıldırım Söylemez 

 

 Öğretim Üyeleri

Unvanı Adı Soyadı

Dr.Öğr.Üye. 

Esra Yıldırım Söylemez

Arş.Grv. 

Zeliha Karaman

 

Son Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2018, Cuma