Lisans Eğitimi

Dili:  Türkçe

Süresi (Yıl):  4

Azami Süresi (Yıl):  7

Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı olarak, 12 Ekim 1974 tarihinde "Kütahya Yönetim Bilimleri Yüksekokulu" adı altında kurulmuş ve 4 Aralık 1974 tarihinde öğretime başlamıştır. 3 Temmuz 1992 tarihinde Dumlupınar Üniversitesi'ne bağlı Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi haline getirilen okul, ilk olarak 1993-1994 eğitim-öğretim yılında Dumlupınar Üniversitesi adı altında öğrenci almış ve 1996-1997 eğitim-öğretim yılı sonunda ilk mezunlarını vermiştir.

Bölümümüze ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavları doğrultusunda öğrenci yerleştirilmektedir. 

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımız, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine başvurabilirler.

İşletme bölümü lisans derecesi alabilmek için, bölüm eğitim programında belirtilen biçimde 240 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel akademik not ortalamasının en az 2.00 olması şarttır.

Mezunlarımız kamu ve özel sektör kuruluşlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilmektedirler. Özellikle muhasebe, iç denetim, finans, insan kaynakları yönetimi, iş geliştirme ve strateji, üretim planlaması, satın alma ve pazarlama bölümlerinde istihdam edilebilirler.

Bölümümüz ölçme ve değerlendirme sistemine göre her dersten en az bir yarıyıl içi sınavı, bir yarıyıl sonu sınavı ve bir bütünleme sınavı yapılmaktadır.

Öğrencinin başarısı; derse devam durumu, yarıyıl içi sınavları ile yarıyıl içinde yapılan ödev, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalardaki başarı düzeyi ile birlikte yarıyıl sonu sınavı/bütünleme ve/veya yarıyıl sonuna ait çalışma sonuçları değerlendirilerek belirlenir.

İşletme bölümü bilgi paketi

 

 

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2021, Pazartesi