Hakkımızda

İşletme Lisans programımız, kuruluşundan bugüne kadar öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası rekabette değişen koşullara uyum sağlayabilecek, özel sektör ve kamu kesiminin ihtiyaç duyduğu yönetici, uzman ve araştırmacı niteliklerine sahip olarak yetişmeleri için eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Sosyal Bilimler Enstitümüzce İşletme Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı eğitimi altında gerek bölümü mezunları, gerekse diğer bölüm dışı  mezunları ile özel ve kamu işletme yöneticilerine kariyer imkanını sağlayacak genel işletme konuları dahilinde lisansüstü eğitim olanağını da sağlanmaktadır. Bölüm, Kamu ve Özel sektöre yönetici ve eleman yetiştirmek amacını güden eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren bir bölümdür. 

İşletme Bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Verilen eğitim müfredatı ile öğrencilerimizin istidham edilecekleri işletme ve kuruluşların her alanda verimini artırmak amacıyla planlama , çalışmaları yönetme, denetleme ve analiz gücüne dayanan düşünce disiplinine sahip olması amaçlamaktadır. Ders programları hazırlanırken bu hedef gözönüne alınmakta olup öğrencilerimize matematik, istatistik, sosyoloji, ekonomi, hukuk daha ileri yıllarda ise üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim ve organizasyon, yöneylem, muhasebe ve finansman, hukuk, bilgisayar gibi dersler verilmektedir. 

İşletmeci olmak isteyen bir kimsenin analitik düşünce yapısına  sahip olması ve vizyonunun geniş , hayata bakış açısının pozitif olması gerekmektedir.

İşletme mezunu olan öğrencilere "Lisans Diploması" verilerek işletmeci ünvanı ile kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda aldıkları eğitim disipliniyle kişisel yetenekleriyle bağlantılı olarak çeşitli yönetici pozisyonlarında çalışırlar. İşletmeci çalıştığı kuruluş yada , kurumun sahip olduğu para, insan gücü araç ve gereçten en iyi biçimde yararlanmayı sağlayacak çalışma düzenini planlar; çalışmayı denetler. Bir işletmeci çalıştığı kurumda planlama, teşkilatlandırma, yönetme, düzenleme, denetim gibi genel görevler yanında ürünün iyileştirilmesi, üretimin artırılması ve ürünlerin satışı için planlar yapmak, kuruma para kaynakları sağlamak ve kurumun mali imkanlarını en ekonomik biçimde dağıtmak, kurumun insan gücünü en verimli olacakları alanlarda çalıştırmak ve en uygun elemanları bulup işe almak gibi görevlerinden sorumludur. Bölüm mezunları, kamu ve özel sektör kuruluşlarında müfettişlik, hesap uzmanlığı kontrolörlük vb. görevler yanında işletmelerin çeşitli departmanlarında meslek elemanları ve yönetici olarak çalışma imkanına sahiptirler. Bağımsız iş kurabilme nitelikleri kazanan bölüm mezunlarının serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak da çalışmaları mümkündür. 

Son Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2015, Çarşamba