Lisans

İşletme Bölümünde öğrencilerimizin 4 yıl boyunca sorumlu olduğu dersler; 

  1.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
  111111005 İngilizce I 2+0 Zorunlu 2  
  111111129 Genel İşletme I 3+0 Zorunlu 5  
  111111130 İktisada Giriş 3+0 Zorunlu 4  
  111111131 Türkçe I 2+0 Zorunlu 2  
  111111139 Girişimcilik ve İnovasyon 2+0 Zorunlu 2  
  111111302 Hukukun Temel Kavramları 3+0 Zorunlu 5  
  111111304 Matematik I 3+0 Zorunlu 5  
  111111305 Muhasebeye Giriş 3+0 Zorunlu 5  
        Toplam AKTS 30  
             
    2.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
  111112006 İngilizce II 2+0 Zorunlu 2  
  111112132 Genel İşletme II 3+0 Zorunlu 4  
  111112133 Envanter Bilanço 3+0 Zorunlu 4  
  111112134 Sosyal Psikoloji 3+0 Zorunlu 4  
  111112135 Türkçe II 2+0 Zorunlu 2  
  111112140 Borçlar Hukuku 3+0 Zorunlu 4  
  111112309 Matematik II 3+0 Zorunlu 5  
  111113141 Mikro İktisat 3+0 Zorunlu 5  
        Toplam AKTS 30  
             
    3.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
  111113001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0 Zorunlu 2  
  111113101 Finansal Muhasebe 3+0 Zorunlu 4  
  111113102 Yönetim ve Organizasyon I 3+0 Zorunlu 5  
  111113104 Ticaret Hukuku 2+0 Zorunlu 3  
  111113105 İstatistik I 3+0 Zorunlu 4  
  111113136 Üretim Yönetimi I 3+0 Zorunlu 5  
  111113142 Makro İktisat 3+0 Zorunlu 4  
  111113321 Finans Matematiği 2+0 Zorunlu 3  
        Toplam AKTS 30  
             
    4.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
  111114002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0 Zorunlu 2  
  111114107 Pazarlama İlkeleri 3+0 Zorunlu 5  
  111114108 Yönetim ve Organizasyon II 3+0 Zorunlu 5  
  111114110 İstatistik II 3+0 Zorunlu 4  
  111114137 Bilgisayar Paket Programları Kullanımı 2+0 Zorunlu 3  
  111114143 Üretim Yönetimi II 3+0 Zorunlu 5  
  111114144 Vergi Hukuku 3+0 Zorunlu 4  
  111114316 Bilimsel Araştırma Teknikleri 2+0 Zorunlu 2  
        Toplam AKTS 30  
             
    5.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
  111115111 Pazarlama Yönetimi 3+0 Zorunlu 4  
  111115114 Sayısal Yöntemler I 3+0 Zorunlu 4  
  111115138 Finansal Yönetim I 3+0 Zorunlu 5  
  111115320 Maliyet Muhasebesi 3+0 Zorunlu 4  
[G] G311 3. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 1 3+0 Seçmeli 4  
[G] G321 3. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 2 3+0 Seçmeli 4  
[G] G331 3. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 3 3+0 Seçmeli 4  
        Toplam AKTS 29  
    Seçmeli Dersler        
  111115502 Dış Ticaret İşlemleri ve Finansmanı (Seçmeli I) 3+0 Seçmeli 4 G311
  111115503 Para Banka (Seçmeli I) 3+0 Seçmeli 4 G311
  111115504 Güncel Pazarlama Yaklaşımları (Seçmeli I) 3+0 Seçmeli 4 G311
  111115600 Tüketici Davranışları (Seçmeli III) 3+0 Seçmeli 4 G321
  111115603 Kamu Ekonomisi (Seçmeli III) 3+0 Seçmeli 4 G321
  111115604 Yönetimde Güncel Yaklaşımlar (Seçmeli III) 3+0 Seçmeli 4 G321
  111115700 Şirketler Muhasebesi (Seçmeli V) 3+0 Seçmeli 4 G331
  111115702 Kalite Kontrol Teknikleri (Seçmeli V) 3+0 Seçmeli 4 G331
             
    6.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
  111116113 İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0 Zorunlu 5  
  111116115 Yönetim Muhasebesi 3+0 Zorunlu 5  
  111116116 Finansal Yönetim II 3+0 Zorunlu 4  
  111116118 Sayısal Yöntemler II 3+0 Zorunlu 4  
[G] G312 3. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 1 3+0 Seçmeli 4  
[G] G322 3. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 2 3+0 Seçmeli 4  
[G] G332 3. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 3 3+0 Seçmeli 4  
        Toplam AKTS 30  
    Seçmeli Dersler        
  111116502 Fon Yönetimi (Seçmeli II) 3+0 Seçmeli 4 G322
  111116505 Pazarlama Stratejileri (Seçmeli II) 3+0 Seçmeli 4 G322
  111116506 Uluslararası İşletmecilik (Seçmeli II) 3+0 Seçmeli 4 G322
  111116600 Halkla İlişkiler (Seçmeli IV) 3+0 Seçmeli 4 G332
  111116601 Yönetsel Ekonomi (Seçmeli IV) 3+0 Seçmeli 4 G332
  111116602 Uygulamalı Veri Analizi (Seçmeli IV) 3+0 Seçmeli 4 G332
  111116700 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Seçmeli VI) 3+0 Seçmeli 4 G312
  111116701 Uluslararası İktisat (Seçmeli VI) 3+0 Seçmeli 4 G312
             
    7.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
  111114145 Türk Vergi Sistemi 3+0 Zorunlu 4  
  111117122 Stratejik Yönetim 3+0 Zorunlu 5  
  111117124 Örgütsel Davranış 3+0 Zorunlu 5  
  111117322 Mali Tablolar Analizi 3+0 Zorunlu 4  
[G] G411 4. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 1 3+0 Seçmeli 4  
[G] G421 4. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 2 3+0 Seçmeli 4  
[G] G431 4. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 3 3+0 Seçmeli 4  
        Toplam AKTS 30  
    Seçmeli Dersler        
  111117500 Öngörü Teknikleri (Seçmeli VII) 3+0 Seçmeli 4 G411
  111117505 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk (Seçmeli VII) 3+0 Seçmeli 4 G411
  111117506 Pazarlama İletişimi (Seçmeli VII) 3+0 Seçmeli 4 G411
  111117507 Sayısal Yöntemlerde Paket Program Uygulamaları 3+0 Seçmeli 4 G411
  111117600 Yönetim Bilgi Sistemleri (Seçmeli IX) 3+0 Seçmeli 4 G421
  111117601 Uzmanlık Muhasebesi (Seçmeli IX) 3+0 Seçmeli 4 G421
  111117603 Modern Üretim Sistemleri (Seçmeli IX) 3+0 Seçmeli 4 G421
  111117700 Finansal Piyasalar Analizi (Seçmeli XI) 3+0 Seçmeli 4 G431
  111117703 Portföy Yönetimi (Seçmeli XI) 3+0 Seçmeli 4 G431
             
    8.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
  111118125 İşletme Politikası 3+0 Zorunlu 5  
  111118126 Yatırım Projeleri Analizi 3+0 Zorunlu 4  
  111118128 Pazarlama Araştırmaları 3+0 Zorunlu 5  
  111118323 Muhasebe Denetimi 3+0 Zorunlu 4  
[G] G412 4. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 1 3+0 Seçmeli 4  
[G] G422 4. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 2 3+0 Seçmeli 4  
[G] G432 4. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 3 3+0 Seçmeli 4  
        Toplam AKTS 30  
    Seçmeli Dersler        
  111118501 Uluslararası Finansal Teknikler (Seçmeli VIII) 3+0 Seçmeli 4 G422
  111118503 Proje Yönetimi ve Teknikleri (Seçmeli VIII) 3+0 Seçmeli 4 G422
  111118504 Lojistik ve Dağıtım Kanalları Yönetimi (Seçmeli VIII) 3+0 Seçmeli 4 G422
  111118604 Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasası (Seçmeli X) 3+0 Seçmeli 4 G412
  111118605 Satış Yönetimi (Seçmeli X) 3+0 Seçmeli 4 G412
  111118606 Türkiye Ekonomisi (Seçmeli X) 3+0 Seçmeli 4 G412
  111118700 Sivil Toplum Örgütleri (Seçmeli XII) 3+0 Seçmeli 4 G432
  111118701 Örgütsel İletişim (Seçmeli XII) 3+0 Seçmeli 4 G432
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2015, Cuma